Beeld

Het FOMU verzamelt beelden die essentieel zijn voor de ontwikkeling van de (Belgische) fotografie. Niet alleen de meest markante fotografen, maar elke fotograaf die artistiek, journalistiek, documentair of toegepast representatief is voor een bepaalde periode, genre of toepassingsgebied binnen de fotografie, is opgenomen in onze collectie.

De collectie fotobeeld telt meer dan 915.000 items (inclusief het negatievenbestand). Ze omvat zowel:

  • Internationale als Belgische fotografie;
  • Historische als actuele foto’s;
  • Kunst als documentaire fotografie;
  • Vrije als toegepaste fotografie;
  • Glasplaten, negatieven, diapositieven, autochromes, contactafdrukken, foto’s als fotoboeken.

ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE

De overdracht van het archief en de bibliotheek van de Association Belge de Photographie van het Prentenkabinet van de stad Antwerpen (1966) vormt een bijzondere start van de collectie, met belangrijke voorbeelden uit de Belgische fotografie en een voorname groep werken van Pierre Dubreuil.

PRIVECOLLECTIE FRITZ L. GRÜBER

In 1978 koopt het FOMU een gedeelte van de privécollectie Fritz L. Grüber (Keulen), met werk van onder meer August Sander, Ralph Steiner, Erich Lessing, Horst Baumann, Herbert List, Robert Lebeck, Jacques-Henri Lartigue, Man Ray, Henri Cartier-Bresson, Marc Riboud, Alvin Langdon Coburn, Cecil Beaton, Bill Brandt, Edward Steichen, Ansel Adams, Edward Weston, Gordon Parks, Bruce Davidson, Irving Penn, Ernst Haas, Hiroshi Hamaya, Yousuf Karsh, Robert Capa, Horst P. Horst, William Klein, Christian Vogt, Franco Fontana en vele anderen.

NAOORLOGSE AMERIKAANSE FOTOGRAFIE & 19DE-EEUWSE BELGISCHE FOTOGRAFIE

In de jaren ‘90 stellen enkele projectsponsoringen het FOMU in staat de collectie naoorlogse Amerikaanse fotografie (Lewis Baltz, Stephen Shore, Nicholas Nixon, Robert Adams, Lee Friedlander, Joel-Peter Witkin, Aaron Siskind, Harry Callahan) en 19de-eeuwse Belgische fotografie (L.P.T. Dubois de Nehaut, Louis-Joseph Ghémar, Edmond Fierlants, Guillaume Claine, Gilbert Radoux, Jules Géruzet) aan te vullen.

GEVAERT ARCHIEF

In 1966 schenkt de firma Gevaert het archief van haar publicatiedienst aan het FOMU. Tot dit fonds behoort het merendeel van de foto’s die ooit werden gepubliceerd in het tijdschrift Fotorama, met werk van onder andere Brassaï, Robert Doisneau, Edouard Boubat, Willy Ronis, Fulvio Roiter en de belangrijkste vertegenwoordigers van de Subjektive Fotografie in België, Nederland, Duitsland en Italië.

Dit archief werd onlangs uitgebreid met het Historisch Archief Agfa-Gevaert, dat in 2015 aan de provincie Antwerpen en het FOMU werd geschonken. Deze omvangrijke collectie bedrijfserfgoed vormt een unieke getuigenis van de Belgische fotografie- en ondernemingsgeschiedenis. Het archief omvat informatie over Lieven Gevaert en de firma Gevaert (1894-1971). Samen met enkele partners werkt het FOMU een herbestemmingstraject uit en engageren we ons om dit waardevol industrieel erfgoed te bewaren en op termijn te ontsluiten. 

Het archief is momenteel niet toegankelijk voor inzage of onderzoek.

ARCHIEVEN BELGISCHE FOTOGRAFEN

Het FOMU bezit enkele grote fondsen en archieven van Belgische fotografen, zoals Antoon Dries, Paule Pia, Patrick De Spiegelaere, Filip Tas, Frank Philippi, Gerald Dauphin, Suzy Embo, Willy Boeckstijns, Willy De Roos, de Union Coloniale Belge, Frans Van de Poel, Rob Reusens, de Mission Dhuicque, Le Lynx, de Vlaamse Toeristenbond, Pater Longinus De Munter, Bert Bracke, Gilbert D’Haen, Willy Kessels en het fonds Turfkruyer.

In 2015 gaf de bekende Antwerpse fotograaf Herman Selleslags zijn magistrale fotoarchief en dat van zijn vader Rik Selleslags in permanente bruikleen aan het FOMU.

RECENTE AANWINSTEN

De collectie groeit voortdurend aan met zowel oude als nieuwe fotografie. In 2014 kocht het FOMU de zeldzame 19de-eeuwse publicatie Traité de photographie sur papier avec une introduction de Georges Ville van Louis-Désiré Blanquart-Evrart. Dit traktaat markeert de transformatie van het fotografische proces op papier tot een echte industrie.

Daarnaast kochten we in het kader van onze focus op jong Belgisch talent werk aan van de jonge fotografen Max Pinckers, Frederick Buyckx, David Widart en Bieke Depoorter.

In 2015 verwierf het FOMU een uitzonderlijke collectie albums en albuminedrukken die worden toegeschreven aan de Belgische schilder en beeldhouwer Jacques de Lalaing (1858-1917). De afdrukken dateren vermoedelijk van rond 1883 en zijn voornamelijk naaktstudies van mannelijke en vrouwelijke modellen.

Van de Belgische fotograaf Nick Hannes kocht het FOMU al in 2010 enkele foto’s uit de reeks Red Journey. In 2015 versterkten we dit ensemble met werk uit de reeks Mediterranean. The Continuity of Man.

In het kader van de collectiepresentatie Photography Inc. Van luxeproduct tot massamedium (2015) kochten we enkele bijzondere daguerreotypieën, ambrotypieën en spotprenten uit een Duitse privécollectie aan.

EEN COLLECTIEPLAN

Het FOMU heeft een duidelijk collectieplan, het collectieprofiel en het verzamelbeleid uitgewerkt.