NIEUW KLIMAATVRIENDELIJK DEPOT

NOOD AAN BEWAARRUIMTE

Door de groei van de FOMU-collectie, nam de afgelopen jaren de nood aan bijkomende bewaarruimte toe. Samen met de dienst Infrastructuur van de Provincie Antwerpen bekeek het FOMU concepten voor het bouwen van een nieuw collectiegebouw. Daarbij hielden we rekening  met de diversiteit aan objecten en materialen binnen de collectie, de vereiste criteria voor juiste conservatie en het zo goed mogelijk verlengen van de levensduur van de collectie. Een ander belangrijk aspect was het milieu. De impact van het energieverbruik dat een depotgebouw met zich meebrengt weegt zwaar op het milieu. De keuze voor het concept van een depottoren met een ‘low energy climate’ kreeg dan ook de voorkeur.

In het voorjaar van 2015 werd een aanpalend pand in de Verviersstraat afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe depot. Deze nieuwe collectietoren krijgt de naam Lieven Gevaerttoren, vernoemd naar de Vlaamse pionier van de fotografische industrie.

Eind 2016 werd de Lieven Gevaerttoren in gebruik genomen.
 

KLIMAATNEUTRAAL DEPOT

In reguliere depots wordt gebruik gemaakt van zware klimaatinstallaties die de temperatuur en de relatieve vochtigheid onder controle moeten houden. Dit brengt een groot energieverbruik met zich mee. De focus bij een klimaatneutraal depot ligt op een goed geïsoleerd gebouw en het gebruik van duurzame materialen, waardoor aanzienlijk minder gebruik gemaakt hoeft te worden van de klimaatinstallaties.

Het FOMU neemt met de bouw van een klimaatneutrale collectietoren dan ook een pioniersrol op zich. De keuze voor een ‘low energy’ depot met respect voor de collectiediversiteit is vernieuwend: het wordt het eerste lage energiedepot voor fotografie in Europa. Het garandeert de duurzame conservering van een breed spectrum aan fotografische objecten.
 

LIEVEN GEVAERTTOREN

De collectietoren zal dienen als depot voor de bibliotheekcollectie en de collectie positieven, ingelijste werken en glasnegatieven.

Om dit gebouw zo klimaatneutraal mogelijk te maken, worden de collectiestukken met kunststofdragers, het kleurenmateriaal en de digitale prints niet in de nieuwe collectietoren opgenomen. Deze materialen vereisen namelijk een specifieke bewaaromgeving waarbij de ISO-standaarden met betrekking tot de bewaring ervan strikt moeten worden nageleefd. Deze objecten zullen begin 2016 een nieuwe plaats krijgen in de volledig gerenoveerde depots van de nieuwe vleugel van het museumgebouw.