Restauratieatelier

FOTOCONSERVERING: JONGE DISCIPLINE

Als geen andere discipline is de fotografie multidisciplinair en multimaterieel. Hoewel foto’s over het algemeen een tweedimensioneel karakter hebben, is de samenstelling gelaagd en krijgen we te maken met een combinatie aan diverse materialen met hun eigen karakteristieke eigenschappen.
De fotoconservering is een jonge discipline die al deze aspecten zo goed mogelijk moet doorgronden en in stand houden voor de toekomst. Bovendien is de fotografie nog steeds in volle evolutie, waardoor het behoud en beheer van foto’s, zowel analoog als digitaal, complex is en de nodige vragen met zich meebrengt.
 

ONDERZOEK & KENNIS UITDRAGEN

Via eigen onderzoek, maar ook via informatieve publicaties, persoonlijk advies en workshops wil het restauratieatelier van het FOMU zijn verzamelde kennis uitdragen en ter beschikking stellen aan iedereen met een interesse voor het behoud en beheer van foto’s. Preventieve conservering en sensibilisering voor de verantwoorde manipulatie en bewaring van fotografie als krachtig medium met een fragiel karakter behoren tot de kerntaken van het restauratieatelier.
 

CONSERVATIE COLLECTIE

Daarnaast werkt het restauratieatelier doorgedreven aan de preventieve en actieve conservering van de eigen collectie. We conserveren en restaureren archieven en individuele objecten en maken conditierapporten op voor de eigen collectie en voor bruiklenen bij tentoonstellingen. Ook het voeren van een monitoringbeleid voor de controle van licht, luchtkwaliteit, relatieve vochtigheid en temperatuur vormen een onderdeel van de dagelijkse praktijk.
 

RESTAURATIEMETHODES: EEN VOORBEELD

In het filmpje hieronder kun je bekijken op welke twee manieren een daguerreotypie, het oudste fotografische procedé, gerestaureerd kan worden.