Beleid

MISSIE

Het Fotomuseum Antwerpen (FOMU) draagt een krachtige missie uit:

‘Het FOMU is het expertise- en ontmoetingscentrum in Vlaanderen voor actuele en historische fotografie in al haar vormen en facetten. Onze frisse en dynamische aanpak met betrekking tot de vier museale basisfuncties bevordert de passie voor en de kennis over fotografie bij een breed en divers publiek.

Het FOMU inspireert bezoekers. Het stimuleert experiment en creativiteit. Met een duurzaam, kwalitatief en up-to-date museumbeleid draagt het FOMU zijn collectie, tentoonstellingen en publieksaanbod uit tot buiten de landsgrenzen en versterkt zijn positie, invloed en uitstraling op nationaal en internationaal vlak.’

BELEIDSPRIORITEITEN

Deze missie is neergeschreven in het beleidsplan voor de periode 2014-2018. Het vormt de leidraad om het FOMU verder uit te bouwen tot een internationaal georiënteerd museum met grote aandacht voor zijn collecties en publiek. Na bijsturing van het budget en de doelstellingen stelt het FOMU 5 beleidsprioriteiten op de voorgrond:

  • aandacht voor digitalisering;
  • focus op conservatie en restauratie; 
  • toekomstgericht en up-to-date beleid;
  • internationale werking;
  • focus op jongeren.

LANDELIJKE ERKENNING

Het FOMU draagt de internationale ICOM-normen op het vlak van verzamelen, bewaren, ontsluiten en onderzoeken van de collecties hoog in het vaandel. Het museum behoort sinds 2009 tot de landelijk erkende musea, het hoogste kwaliteitsniveau in Vlaanderen.