Provincie

Het FOMU is als culturele organisatie sterk verbonden met de provincie Antwerpen. De provincie subsidieert het museum en ondersteunt de dagdagelijkse werking via verschillende provinciale diensten. Dankzij deze middelen kon het FOMU uitgroeien tot een van de grootste en belangrijkste fotografiemusea van Europa.

CULTUURBELEID: 4 SPEERPUNTEN

Het museum volgt het cultuurbeleid van de provincie dat is vertaald naar vier speerpunten:

  • bovenlokale partner en promotor;
  • cultuur zonder drempels;
  • meer kleur in cultuur;
  • meer milieubewuste cultuur.

Als provinciaal museum is het FOMU een toegankelijke culturele instelling met een uitgesproken identiteit. Het FOMU investeert in zijn collecties en publiek. Bovendien werkt het museum aan een duurzaam beleid door deel te nemen aan initiatieven als ISO14001 en Green Track.

MUSEUMGEBOUW

De provincie beheert het museumgebouw, bestaande uit een voormalig pakhuis en een nieuw gedeelte naar ontwerp van architect Georges Baines. De ruime infrastructuur laat toe grote fotografietentoonstellingen, films en lezingen te organiseren, workshops of andere publieksactiviteiten aan te bieden in educatieve lokalen mét doka’s en een museumcafé te exploiteren. Eind 2016 wordt deze infrastructuur uitgebreid met een nieuw museumdepot, de Lieven Gevaerttoren.

AUTONOOM PROVINCIEBEDRIJF

Het FOMU is sinds 2014 een Autonoom Provinciebedrijf. De werking wordt vertegenwoordigd door een directiecomité, met als voorzitter gedeputeerde voor Cultuur Luk Lemmens (foto), en een raad van bestuur, de provincieraad. 

DE MUSEUMSTICHTING

In juli 2014 besliste de nieuwe Vlaamse regering in haar regeerakkoord om de bevoegdheden van provinciebesturen af te bouwen. Persoonsgebonden materies, zoals ook cultuur, worden vanaf 2018 onder een andere overheid ondergebracht. Op 22 september 2016 stemde de provincieraad voor de oprichting van De Museumstichting, een stichting van openbaar nut, waarvan de drie provinciale musea (Fotomuseum – FOMU, ModeMuseum – MoMu en DIVA) deel uitmaken. Deze stichting zal vanaf 1 januari 2017 bestaan en wordt in 2018 overgedragen aan de Stad Antwerpen. Deze wijziging is puur juridisch en houdt voor onze bezoekers weinig tot geen veranderingen in. Ook onze missie blijft dezelfde!

Meer informatie vind je op de website van Kunstenpunt Vlaanderen