Privacyverklaring

De persoonsgegevens die Fotomuseum Provincie Antwerpen verzamelt via haar nieuwsbriefmodule, worden opgenomen in het adressenbestand van Fotomuseum Provincie Antwerpen (Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen) met als doel de geabonneerde van de nieuwsbrief op de hoogte te houden van de activiteiten ingericht door het Fotomuseum.

Bij het opvragen en verwerken van je persoonsgegevens zal de beheerder van het adressenbestand je persoonlijke levenssfeer respecteren en handelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het Fotomuseum Provincie Antwerpen is een Autonoom Provinciebedrijf (APB) van de provincie Antwerpen. Ook het provinciebestuur van Antwerpen zal je gegevens niet doorgeven aan derden.

Iedere persoon die zich inschrijft voor de nieuwsbrief heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens te raadplegen, te verbeteren of te laten schrappen uit het adressenbestand van Fotomuseum Provincie Antwerpen. Je kunt hiervoor een verzoek tot toegang, verbetering of verwijdering richten aan Fotomuseum Provincie Antwerpen, Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen. Dit verzoek kan bestaan uit een schriftelijke, gedateerde aanvraag en een recto-verso kopie van je identiteitskaart. Het verzoek kan digitaal worden  verstuurd naar info@fomu.be. Je kunt je gegevens ook steeds aanpassen via de link ‘voorkeuren aanpassen’, die je terugvindt in elke nieuwsbrief. 

Indien je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de ‘uitschrijven’-link die in elke nieuwsbrief staat.

De persoonsgegevens die Fotomuseum Provincie Antwerpen verzamelt via inschrijfformulieren in het kader van activiteiten, worden na afloop van deze activiteit niet opgeslagen, tenzij expliciet anders vermeld en pas na uitdrukkelijke toestemming van de verstrekker.