DOC*WERK

DOC*WERK is een initiatief om documentaire fotografen een extra duw in de rug te geven. Zes partners (Fotomuseum Antwerpen, Centrum voor Beeldexpressie, deBuren, SOFAM, Fonds Patrick De Spiegelaere en fotograaf Carl Uytterhaegen) zetten vanaf 2015 samen hun schouders onder dit initiatief. Het principe is eenvoudig: Elk jaar ondersteunt DOC*WERK documentaire fotografen door middel van werkbeurzen. 

In 2015 reikte dit collectief een werkbeurs uit voor Belgische documentaire fotografen tot 30 jaar. Winnaars waren Tomas Bachot, Bieke Depoorter en het duo Vesna Faassen & Lukas Verdijk.

In 2016 was er geen leeftijdscategorie, maar kozen we voor een thematische invulling: De stad in het Zuiden'. De nieuwe en oude vormen van stedelijkheid in het Zuiden zorgen voor nieuwe manieren van leven en samenleven, nieuwe manieren van omgaan met dat leven en nieuwe en vernieuwende blikken die we daar soms verwonderd op werpen. De laureaten zijn Tjorven Bruyneel, Nick Hannes en Pauline Niks.

Tjorven Bruyneel – Untitled Happiness

Met Untitled Happiness zet Tjorven Bruyneel een fotografisch project over de Zuid-Afrikaanse identiteitscrisis en verstedelijking in Johannesburg op touw. Ze onderzoekt daarbij verschillende tegenstrijdige tendensen die het land na het verdwijnen van de apartheid te verduren krijgt.

Vandaag worden openbare plaatsen in Zuid-Afrika als gevaarlijk beschouwd. De middenklasse organiseert haar leven goed afgeschermd in 'gated communities', terwijl de overbevolkte nederzettingen van de armen, de 'townships' welig tieren. De bewoners van beide werelden komen amper met elkaar in contact.

Met haar beelden toont Bruyneel in eerste instantie een zorgeloze wereld, maar wie dieper kijkt, ziet de contrasten tussen 'zelf' en 'de ander', 'binnen' en 'buiten', 'privaat' en 'publiek'.

Tjorven Bruyneel (BE, °1983) behaalde een master Fotografie aan het KASK Gent in 2007, verhuisde in 2010 voor enkele jaren naar Zuid-Afrika en werd al meermaals genomineerd voor haar sociale documentaire projecten. 

Nick Hannes

In zijn inmiddels gekende stijl trekt Nick Hannes naar Dubai, de hoofdstad van het gelijknamige emiraat. Hij focust er op drie thema's die in deze hypermoderne metropolis een fundamentele rol spelen: consumentisme, toerisme en de boomende vrijetijdsindustrie.

In amper vijftig jaar is Dubai uitgegroeid van een regionaal handelscentrum tot een belangrijke wereldstad. De ongeziene urbanisatie wordt door velen als een succesverhaal beschouwd, voor sommigen is het een blijk van grootheidswaanzin.

In dit nieuwe project richt Nick Hannes zich op de leefwereld van welgestelde expats, toeristen en bezoekers. Decor van de reeks zijn Dubai's immer veranderende skyline, zijn shopping malls, pretparken en golfterreinen.

Nick Hannes (BE, °1974) legt zich toe op langdurige documentaire reeksen, vaak met een sociaal-politieke relevantie én een kritische noot. In 2009 en 2014 stelde hij in het FOMU tentoon met respectievelijk Red Journey en Mediterranean. The Continuity of Man. Ook in het buitenland is hij vaak te zien en wordt zijn werk gesmaakt.

Pauline Niks 

Als we aan China denken, denken we vaak aan een wereld die ver van de onze ligt. Dit denkbeeld werkt echter ook in de andere richting: het westen is even exotisch voor Chinezen als China dat voor de westerling is. Dit exotisme uit zich in China in het kopiëren en nabouwen van idyllische westerse erfgoedsteden, zoals het Oostenrijks dorpje Hallstatt. Dit dorp werd in het zuiden van China nagebouwd, en in westerse klederdracht getooide Chinezen proberen er het vastgoed aan de man te brengen. Deze act beschouwt Niks als een vorm van theater.

Niks zal als fotograaf de rol van regisseur opnemen en dit theaterstuk al dan niet beïnvloeden en fotografisch documenteren. Hoe ver kun je de situatie uitbuiten of welke invloed heeft de aanwezigheid van de fotograaf? Wat zijn de grenzen tussen nep en echt? Daarbij maakt ze de link naar het medium fotografie, want fotografie wordt vaak gezien als een directie kopie van de werkelijkheid. De rode draad doorheen haar project is in hoeverre we de toeschouwer kunnen confronteren met een geregisseerde realiteit.

Pauline Niks (NL, °1982) woont in Antwerpen en behaalt in 2017 haar master Fotografie. Ze nam niet enkel deel aan verschillende groepstentoonstellingen in België en Nederland, maar stelde ook al vaak solo tentoon.